اخبار محرمانه

آخرين مطالب

دوره مشاوره مدیریت، و کسب دانش مدرن و روزآمداخبار شرکت‌ها

دوره مشاوره مدیریت، و کسب دانش مدرن و روزآمد

بزرگنمايي:

به تبع تحولات علمی ‌و بنیادین که در سال‌های اخیر در زمینه مدیریت کلان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و... صورت گرفته، مشاوره مدیریت به عنوان یکی از مهمترین اصول دستیابی به بالاترین سطح مدیریت تخصصی در بسیاری از محافل علمی، آکادمیک و شغلی مورد توجه قرار گرفته است.

در کشور ما هم یکی از عمده ترین انجمن های فعال در حوزه مشاوره مدیریت، با برگزاری دوره‌های تخصصی، تلاش کرده است این حوزه را با دانش روز جهانی و تازه ترین یافته‌های تجربی و علمی کشورهای توسعه یافته و نهاد‌های علمی جهان تطبیق داده و به ارتقای سطح مهارت «مشاوره مدیریت» کمک نماید.

انجمن مشاوران مدیریت ایران تقریبا تنها مرجع صنفی مشاوره مدیریت در ایران است که به نمایندگی از شورای بین المللی موسسات مشاوره مدیریت موسوم به ICMC، دوره مشاوره مدیریت (CMC) را در ایران برگزار می‌کند.

مشاوره مدیریت؛ به عنوان فعالیتی عام در حوزه‌های اقتصادی، بویژه در بخش خصوصی، از دیرباز وجود داشته که به شکل سنتی برخی از داده‌های مدیریتی و تحلیل‌ها و راهکارهای مشخص را به مدیران اقتصادی منتقل می‌کرد. اما مشاوره مدیریت به عنوان یک دانش و مهارت مدرن و نوین، تقریبا در یکی – دو دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

تاریخچه مشاوره مدیریت در ایران

پیش از این که دانش مشاوره مدیریت توسط نهادهای تخصصی مانند انجمن مشاوران مدیریت ایران و با برگزاری آزمون‌های تخصصی، گسترش یافته و نظام مدیریت کشور را به روز رسانی نماید، شرکت‌ها و مجموعه‌های کسب و کاری؛ بویژه در بخش خصوصی در زمینه‌هایی چون نفت، فولاد، نیرو، مخابرات و... برای تدوین برنامه‌های توسعه خود از گروه‌های مشاور خارجی استفاده می‌کردند.

این مساله بدان معناست که مشاوره مدیریت در کشور ما به عنوان یک دانش مصرفی، بدون توجه به بومی سازی و نهادینه کردن آن از سوی محافل علمی، آکادمیک و تخصصی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

تاریخچه مشاوره مدیریت در ایران تقریبا به شروع تحولات صنعتی در اواخر دهه 30 باز می گردد. در یک دهه بعد از آن با بیشتر شدن واحد‌های صنعتی، توسعه بخش صنعت و بزرگ شدن مدیریت صنعتی، این نیاز هر روز بیشتر شد و در نهایت با شکل گیری نهادهای مدرن مانند سازمان مدیریت صنعتی و انجمن‌های مدیریتی تکامل یافت.

این انجمن ها و سازمان ها به انتقال تجارب و داده‌های حوزه مدیریت اهتمام می‌کردند و ارتباطات بیشتری با نهادهای مرجع شکل می دادند که به طور پیوسته منجر به تزریق داده‌های مرتبط با این حوزه به داخل کشور می شد.

در این مقطع زمانی پروژه‌های مختلف مشاوره مدیریت صنعتی در بخش‌هایی چون تعمیرات، نگهداری، انبارداری، بازرگانی، بودجه، مالی، بیمه، دستمزد و مسائل سازمانی طراحی و اجرا شد که همگی منجر به رسوب تجربه‌هایی در ارگانیسم مدیریتی کشور شد.

همسویی با تحولات جهانی مشاوره مدیریت

با این که تحولات مذبور باعث ایجاد نوعی به روز رسانی در حوزه مشاوره مدیریت در ایران می‌شد؛ اما سرعت تحولات جهانی در زمینه مدیریت صنعتی و تولید دانش کارآمد بسیار جلوتر از تحولات آرامی بود که در کشور رخ می‌داد.

از این رو تا سال‌های اخیر، به طور پیوسته، لزوم ارتباطی منظم، علمی و سیستماتیک با نظام مدیریت صنعتی جهان و کیفی سازی فرایند‌ها براساس استانداردهای اروپایی و بین المللی مانند ISO 9000 احساس می‌شد.

این نیاز موجب هم افزایی گروه‌های فعال در زمینه مشاوره مدیریت و شکل گیری انجمن‌های صنعتی و صنفی شد تا ضمن تعاملی گسترده تر بتوانند نظام اداری کشور را به روز نگه داشته و ارتباط ارگانیک با نظام‌های مشاوره مدیریت جهان را میسر کنند.

تشکیل انجمن مشاوران مدیریت ایران، موسوم به IMCA در واقع نقطه بلوغ این همگرایی صنفی و محلی برای ارتباط گسترده تر علمی و آموزشی با نهادهای بزرگ بین المللی بود.

انجمن مشاوران مدیریت ایران با هدف هماهنگ سازی فرایند‌های کشوری و سازمان دادن به فعالیت‌ انجمن‌هایی که فعالیت خود را آغاز کرده بودند، توانست با استفاده از تازه ترین استانداردهای جهانی، با برگزاری دوره‌های حرفه ای به تربیت تعدادی از مشاوران مدیریت بین المللی اقدام کند.

شکی نیست که دوره‌های سالانه این انجمن، غنای هرچه بیشتر دانش علمی کشور و بومی سازی این دانش را به همراه داشته است.

انجمن مشاوران مدیریت ایران، در حال حاضر تنها مرجع صنفی مشاوره مدیریت در ایران است که ضمن احراز نمایندگی شورای بین المللی مشاوران مدیریت، اقدام به برگزاری دوره مشاوره مدیریت موسوم به CMC می‌نماید که در سال‌های گذشته سه دوره آن با موفقیت برگزار شده و حاصل آن تربیت تعدادی از زبده ترین مشاوران مدیریت بوده که هم اکنون در بازار کار داخلی و حتی بین المللی فعال هستند.

دوره مشاوره مدیریت را می‌توان در حقیقت پل ارتباطی بین بازار کار ایران با عرصه‌های جهانی دانست. چرا که شرکت کنندگان در این آزمون‌ها با دریافت گواهینامه CMC از سوی شورای بین المللی مشاوره مدیریت وجهه ای جهانی به دست می‌آورند. این مساله رشته‌های ارتباط بین نظام مدیریتی داخلی و مدیریت جهانی را تقویت می‌نماید.

مشاوره مدیریت یک الزام جهانی است

شاید در گذشته ای دور، از مقوله مشاوره مدیریت تلقی یک شغل یا موقعیت تزئینی و غیر الزام آور در ساختار سازمان وجود داشته است. اما با تحولاتی که در یک دهه گذشته، در حوزه‌های مدیریت جهان، بویژه مدیریت صنعتی، روی داد، این شغل به یک الزام در سپهر مدیریت جهان تبدیل شد. پیچیده تر شدن شبکه مدیریت، مطابق با شرایط روز، بخشی از اقتضائات این دوره بود.

در واقع این الزام، انگیزه اصلی برگزاری دوره مشاوره مدیریت در ایران به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، ویژگی‌های مدیریت نوین در افق جهانی که همسو با تحولات شتابان صورت می‌گیرد لزوم بهره مندی از دانش مشاوران مدیریت را گوشزد می‌کند، برخی از ویژگی های عصر حاضر از این قرار است:

·            کم رنگ تر شدن کسب و کارهای محلی و شتاب جهانی شدن بازار‌ها.

·            پیچیده تر شدن عناصر مربوط به رقابت و افزایش فاکتورهای ریسک در سازمان‌ها با توجه به تغییرات در الگوهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ....

·            غلبه شبکه جدید ارتباطات و توسعه شبکه‌های اجتماعی که بر نحوه زیست اجتماعی و رویکرد مصرف کنندگان تاثیر بسیار زیادی داشته است و لزوم همسویی و مطابقت با الگوهای جدید از طرف نظام‌های مدیریتی مخصوصا در حوزه کسب و کارها.

· افزایش ریسک بروز مشکلات در سازمان ها و پیچیده تر شدن آن که اهمیت روزافزون مشاوره مدیریت مطلوب و منطبق با دانش روز را به دنبال داشته است.

لزوم به روز رسانی داده‌ها و دانش‌ها

با توجه به مراتب فوق، و با توجه به شرایط ناپایدار امروز در حوز‌های مختلف که لزوم هوشیار بودن بنگاه‌های اقتصادی را بیشتر از گذشته نشان می‌دهد، تحلیل شرایط و موقعیت‌ها با توجه به داده‌های موجود، یکی از کارهایی که به طور مستمر باید توسط مشاوران مدیریت صورت گرفته و نتایج آن در قالب الگوهای عملکرد و ترسیم چشم اندازهای پیش رو به تیم مدیریتی منتقل شود.

به این خاطر و با توجه به متنوع بودن شرایط، مشاوره مدیریت نیازمند نگرشی تخصصی است که مستلزم دستیابی به مهارت‌های روز و تازه ترین یافته‌های علمی و دستاوردهای ارائه شده از سوی نهادهای آکادمیک و علمی است.

این صنف باید بتواند با ارتقای سیستم‌های آموزشی خود، با مقتضیات و تحولات عصر دیجیتال در حوزه کسب و کار هماهنگ شود. برگزاری دوره مشاوره مدیریت به صورت منظم و سالیانه و تربیت نیروی انسانی ماهر بخشی از این فرایند جهانی شدن تلقی می شود. البته طرح‌ها و دوره‌هایی در زمینه ارتقا و به روز رسانی مهارت‌های مشاوران مدیریت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حقیقت این است که فعالیت در صنف مشاوران مدیریت بدون به روز رسانی مستمر و ایجاد یک ترکیب موثر از دانش بومی شده در کنار دریافت تازه ترین به روز رسانی‌های مدرن و تلفیق آن با دانش و تجربیات سنتی میسر نیست.

جایگاه آکادمی مشاوره مدیریت در جامعه

با توجه به نقش اساسی صنعت مشاوره مدیریت به عنوان موتور محرک بهره‌وری و توسعه مدیریت کشور، آکادمی مشاوره مدیریت به عنوان تنها مرجع تخصصی آموزش حرفه مشاوره مدیریت در ایران تحت نظارت شورای بین‌المللی موسسات مشاوره مدیریت، موسوم به CMC-Global؛ با هدف کاهش شکاف سطح دانش مشاوران داخلی و مشاوران بین‌المللی و انطباق ارائه خدمات مشاوره با استانداردهای بین‌المللی، اقدام به برگزاری دوره‌های تربیت مشاور مدیریت CMC نموده است.

آکادمی مشاوره مدیریت ایران دوره مشاور مدیریت CMC را بر اساس به‌روز‌ترین منابع علمی دنیا و با همکاری مدرسین مجرب و پیشکسوتان این حرفه برگزار می‌کند.

پس از طی این دوره، مشاوران می توانند ضمن برخورداری از مزایای این نشان، خدمات ارزنده‌ای منطبق با آخرین منابع علمی روز دنیا برای سازمان‌ها و جامعه ارائه کنند.

مزیت‌های شرکت در دوره مشاوره مدیریت

در حال حاضر در داخل کشور، عمده ترین راه تخصصی برای ورود به شغل مشاوره مدیریت، حضور در دوره مشاوره مدیریت است که توسط انجمن مشاوران مدیریت ایران و زیر نظر یکی از عمده ترین نهادهای بین المللی صورت می‌گیرد. در ادامه به برخی از مزیت‌های شرکت در این دوره‌ها اشاره می‌کنیم:

•   به رسمیت شناخته شدن در حرفه مشاوره مدیریت در سطح بین‌الملل.

•   فراهم نمودن فرصت‌های شبکه سازی و همکاری‌های بین‌الملل.

•   خلق ارزش حرفه‌ای و امنیت شغلی.

•   تقویت بازار کار و ارتقای فرصت‌های شغلی.

•   ایجاد چشم‌انداز شغلی بهتر و کسب درآمد بالاتر.

•   تایید تعهد به حرفه مشاوره مدیریت و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای.

•   آگاهی از آخرین تغییرات و به‌روز‌رسانی‌های انجام شده در حرفه مشاوره مدیریت.

چطور می‌توان در دوره مشاوره مدیریت شرکت کرد؟

شرکت در آزمون مشاوره مدیریت در ایران مستلزم داشتن پیش نیاز‌هایی است. در واقع شرکت در این دوره به نوعی تکمیل مهارت‌های اولیه شرکت کنندگان است. چند پیش نیاز عمده برای شرکت در آزمون مشاوره مدیریت ایران از این قرار است:

•   داشتن حداقل مدرک کارشناسی رشته‌های مدیریت و یا مهندسی صنایع.

•   در صورت داشتن مدرک کارشناسی رشته‌های غیر مرتبط؛ حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با حرفه مشاوره مدیریت.

•   پذیرش در مصاحبه ورودی.

دریافت گواهینامه شرکت در دوره مشاوره مدیریت

شرکت کنندگان در آزمون، در صورت دارا بودن شرایط و موفقیت در آن، موفق به دریافت گواهی نامه معتبر CMC خواهند شد که در گزارش دیگری به آن خواهیم پرداخت.

راه ارتباطی برای شرکت در دوره مشاوره مدیریت

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط شرکت در دوره مشاوره مدیریت با شماره تلفن 02188246929 تماس گرفته و یا از سایت این شرکت به نشانی www.imca.ir بازدید کنند.

انتشار محتوا:اخبار رسمی
لینک کوتاه:
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

روایتی از وضعیت عجیب قیمت ویلاها در شمال

ورود 300 هزار دز واکسن اسپوتنیک‌وی و 150 هزار دز آسترازنکا به کشور

هر دو از علمای دین‌اند؛ اما این کجا و آن کجا

نظر رییس اسبق کانون صرافان در مورد نرخ ارز

توقع شورای همکاری خلیج فارس در مورد مذاکرات هسته ای ایران

وزیر بهداشت: در آینده نزدیک نیازی به واردات واکسن کرونا نخواهیم داشت

محمدرضا خاتمی: از جهانگیری مستقیما شنیدم که تمام واکسن ها در دولت سابق پیش خرید شدند

دل شما شلوغ است یا نه؟

بابام کجاست؛ کی میاد...

دوگانه‌های کاذب را کنار بگذاریم!

ظهور یک شرط بیشتر ندارد

تلاوت زیبای آیاتی از سوره احزاب با نوای استاد شحات محمد انور

استعفای وزیر خارجه هلند درپی بحران افغانستان

آمریکا پنج نفر را به اتهام ارتباط با القاعده تحریم کرد

قدردانی معاون رئیس جمهور از مردم مشهد

موضع چین در مورد عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای

واکنش برادر رئیس دولت اصلاحات به درخواست محاکمه روحانی

واکنش کاخ سفید به انتقاد تند فرانسه از آمریکا

اقدام خشن مرد آمریکایی در مقابل زن جوان روی پله برقی

فرار پسربچه خوش شانس از له شدن زیر کامیونت

«تو به ز من سر کویت هزارها داری» با نوای حنیف طاهری

« خاک پای زائراتم» با نوای بنی فاطمه

پیاده روی اربعین مسیر نجف اشرف بسوی کربلا

چهره ها/ چهارمین تولد لیندا کیانی در یک سال

التماس برای ماندن

خواستگاری به سبک مامور کلانتری

جنون بهنام تشکر به خاطر اعتیاد

توصیه رئیس جدید سازمان انرژی اتمی در مورد رآکتور آب سنگین اراک

بیانیه دفتر نخست‌وزیری پاکستان از دیدار رسمی عمران‌خان با رئیسی

قیمت انواع خودرو پنجشنبه 25 شهریور

وزیر بهداشت: 30 میلیون دز واکسن ذخیره داریم/ بعد از واکسیناسیون قرنطینه هوشمند انجام می‌شود

شهاب حسینی برنده قدیمی ترین جوایز فیلم اروپا شد

مهارت دیدنی پیرمرد 73 ساله در اسکیت سواری!

تعجب پلیس از ماسک عجیب مرد اندونزیایی!

غیرقابل دسترس‌ترین کلیسای جهان

بازهم آتش به جان زاگرس و بلوط‌هایش افتاد

شاخص کل به جای رشد عقب نشست؛ علت چه بود؟

ضرغامی: بسته گردشگری ارزان قیمت برای همسایگان در نظر گرفته می شود

پرورش قزل آلا با 7 میلیون دلار صرفه جویی ارزی

برنامه مایکروسافت برای بازخرید 60 میلیارد دلاری سهام

در سوئد نام ولادیمیر پوتین ممنوع است

ابراز نگرانی چین درخصوص «مسائل جدی حقوق بشری» در آمریکا

خوشحالی آمیخته با نگرانی خانواده‌های اسرای فراری از زندان جلبوع

واکنش کاخ سفید به انتقاد تند فرانسه از معاهده همکاری آمریکا، انگلیس و استرالیا

وقتی خبر خوش بهت میدن!

مگه کارگرها نمی‌توانند هنرمند باشن؟

کنایه کرونایی «محمود گبرلو» در توصیف حال سینمای ایران

ضد عفونی کردن زخم با ادرار!

ترکیه دیوار امنیتی مرزی با ایران را طولانی‌تر می‌کند

هفته آینده بررسی لایحه «صیانت» در مجلس آغاز می‌شود

© - www.secretnews.ir . All Rights Reserved.