اخبار محرمانه
انتخابات چه تاثیری بر قیمت سکه می‌گذارد؟
سه شنبه 25 خرداد 1400 - 08:58:32
اخبار محرمانه - تجارت نیوز / انتخابات ریاست جمهوری فاکتور مهمی در تعیین روند بازارها در سال جاری است. اما تغییرات قیمت سکه چگونه قرار است از انتخابات ریاست جمهوری ایران تاثیر بگیرد؟ آیا در دوره‌های گذشته قیمت سکه بعد از هر انتخابات تغییر محسوسی داشته؟
تجارت‌نیوز، برای پاسخ به این سوال تغییرات قیمت سکه طلا از سال 72 به این سو را بررسی کرده تا ببیند قیمت سکه در ایران در طول سال‌های گذشته چگونه تغییر کرده و نسبتِ این تغییراتِ قیمتی با تغییراتِ سیاسی چه بوده است؟
نتیجه این بررسی جالب است. در تمام دولت‌ها در سال برگزاری انتخابات قیمت سکه طلا افزایش یافته است، جز در دو سال. یکی بعد از برگزاری انتخاباتی که منتج به روی کار آمدن دولت اول اصلاحات شد و دوم در سال 92 که دولت اول روحانی بر سر کار آمد. تنها در این دو دوره برگزاری انتخابات، قیمت سکه کاهش یافت. اما دللیل
چیست؟

اخبار محرمانه


http://www.SecretNews.ir/Fa/News/562172/انتخابات-چه-تاثیری-بر-قیمت-سکه-می‌گذارد؟
بستن   چاپ